Historia

Råå, med sin genuina bebyggelse och karaktär av levande fiskeläge, har en unik kulturhistoria. Ortens namn skrevs 1521 Raa och har fått sitt namn efter Råån. Åns namn kommer av forndanska ra ”gränsmärke”.
Här har utkämpats krig med ryssar och danskar och här har smugglats sprit, men även människor under andra världskriget.

Rååborna var danskar ända fram till freden i Roskilde 1658. Under Skånska kriget gled 1676 ca 300 fartyg in vid Råå och landsatte 15 000 danska soldater för att återta Skåneland. När danskarna landsteg möttes de inte av något svenskt militärt motstånd. Den armé som fanns i Skåne var för liten och dåligt utrustad för att mota danskarna. Som skydd mot danskarnas invasioner lät Karl XII 1712-13 anlägga Råå vallar. Den behövde dock aldrig användas och är numera ett skyddat fornminne.

Det gynnsamma läget vid Öresund gjorde att Råå, redan under förrförra seklet, snabbt utvecklades till en betydelsefull ort för fiske och sjöfart. I början av 1900-talet var Råå Sveriges största fiskeläge med cirka 300 fiskebåtar. Här lossades och lastades koppar, koks, virke och sten och byggdes båtar. Anrika Holms varv byggde många motorseglare på 100 till 200 ton.

På Råå Museum, som uppförts helt genom donationer och frivillig- krafter, finns bilder, historier och tusentals historiska minnesmärken från bygden. Här visas fiske från förr, världsomseglaren Kurt Björklunds båt och berättas om Råå som spritsmugglarort på 1800-talet.

1918 införlivades Råå med Helsingborg, med blandade känslor. Men Råå har behållit prägeln av småstad med en levande affärsgata, små butiker och fiskarsamhällets tidstypiska gathus.